Terms & Conditions

Användarvillkor för Pika-Kasinot.co

Senast uppdaterad: [Datum]

Välkommen till Pika-Kasinot.co (nedan kallat ”webbplatsen”). Genom att använda denna webbplats och dess tjänster godkänner du att följa och vara bunden av dessa användarvillkor. Om du inte godkänner dessa villkor bör du avstå från att använda webbplatsen.

1. Ålderskrav För att använda denna webbplats och dess tjänster måste du vara minst 18 år gammal eller uppfylla den åldersgräns som gäller för onlinespel enligt lagar och förordningar i ditt land.

2. Spelansvar Vi uppmuntrar ansvarsfullt spelande. Spel kan vara beroendeframkallande, och det är viktigt att sätta gränser för sig själv. Vi erbjuder verktyg för självexkludering och insättningsgränser för att hjälpa dig att hantera ditt spelande. Om du tror att du har ett spelproblem, kontakta omedelbart professionell hjälp.

3. Innehåll och Information Informationen på webbplatsen är avsedd för allmänt informationsändamål och utgör inte juridisk, ekonomisk eller professionell rådgivning. Vi ansvarar inte för eventuella fel eller utelämnanden i innehållet.

4. Ansvarsbegränsning Vi ansvarar inte för förluster eller skador som uppstår på grund av användningen av webbplatsen. Vi kan inte garantera att webbplatsen kommer att vara tillgänglig utan avbrott eller fel.

5. Länkar till tredje parts webbplatser Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser. Vi har ingen kontroll över innehållet på dessa webbplatser och ansvarar inte för deras innehåll eller integritetspraxis. Användning av tredje parts webbplatser sker på egen risk.

6. Ändringar i villkoren Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor när som helst. Du kommer att meddelas om ändringar, och det är ditt ansvar att granska dem regelbundet.

7. Tillämplig lag och tvistlösning Dessa användarvillkor regleras av svensk lag. Eventuella tvister mellan parterna ska lösas genom förhandlingar. Om en lösning inte kan nås ska tvisten hänskjutas till behörig domstol.